Reference Jana Skalického

Na Jitku s Idou jsem se obrátil při procesu korektury naší druhé knihy. V té první zůstala spousta chyb a ve druhé jsme to chtěli napravit. Bez pořádné a nezávislé korektury toho ale dosáhnout nelze. Opravujete a opravujete, termín odevzdání se blíží a počet nově nalezených chyb v každém průchodu je stále trojciferný. A právě tato nekonvergence mě přiměla k tomu, opustit korekturu podomácku a vyhledat profesionály. Naštěstí se do mé sociální sítě chytily Ty dvě, a navíc byly ochotné reflektovat náš šibeniční termín odevzdání a začít se korektuře věnovat v podstatě ihned.

A výsledek? Na sto padesát dalších oprav a návrhů na úpravy stylistiky. Drtivou většinu z nich jsme aplikovali rovnou, některé konzultovali – Ty dvě jsou velmi ochotné si svou práci obhajovat a vysvětlovat své motivace pro úpravy – to ocení každý, kdo chce mít finální podobu textu nekompromisně odůvodněnou. A že je to potřeba takto dělat, to si uvědomíte nejpozději v okamžiku, kdy například gramatika připouští více variant, ale rozdíl spočívá až ve významu. I v těchto situacích si Ty dvě vědí rady a zeptají se vás, jak jste tu či onu formulaci mysleli.

Dokonce se při spolupráci s nimi člověk i leccos naučí, protože ti praví rýpalové (jako např. já) dokážou ve stovce korektur identifikovat i pár špeků, které Ty dvě pro váš klid konzultují i s Ústavem pro jazyk český. Nepřekvapí, že mívají pravdu ony, ale vy pak víte i proč a získáváte jistotu. Přesně tu jistotu, kterou postrádáte, když začnete způsobem popsaným výše. A hned za měsíc jsem si ji vyzkoušel v další praxi, když jsem pomohl najít přes 500 chyb v jiné knize, kterou tou dobou dokončovali kamarádi. Nenapadá mě důvod, proč bych příští text, který bude třeba vyladit k dokonalosti, nesvěřil opět Těm dvěma.

Jan Skalický
kniha Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (spoluautorem je Dominik Stroukal)
www.penizebudoucnosti.cz

Až vám někdo bude říkat, že knížka s tak komplikovaným odborným obsahem se dá jen tak bleskově prolítnout, abyste v ní vyzobali posledních několik chybiček, nevěřte mu. Ale byla to úžasná (rychlo)zkušenost, děkujeme.

Na další referenci

Zpět na stránku Reference