Nabízíme

S radostí se věnujeme článkůmknížkám (se speciální porcí lásky pak dětským knihám), textům v online kurzech i na webových stránkách.

Korektury

Naše korektury mají tři základní části:

  • Pravopisnou korekturu – opravujeme chybky, překlepy, ladíme čárky, velká písmena atd.
  • Zároveň s tím jsou samozřejmé stylistické úpravy – učešeme slovosled, vyměníme nevhodná slova, upravíme věty tak, aby přesně vyjadřovaly to, co zamýšlíte.
  • Třetí částí je základní typografická korektura – pohlídáme správná interpunkční znaménka a náležité umístění mezer, případně zkontrolujeme správné dělení slov aj.

Editace textu

Editace textu obnáší více zásahů do textu z hlediska jeho obsahu a smyslu – nikoli z hlediska vaší odbornosti, ale z hlediska logického členění, návaznosti částí textu, obsahové srozumitelnosti a jednotnosti. Dáme vám zpětnou vazbu, upozorníme na místa, která by šla zlepšit, navrhneme úpravy, aby byl text čtivější, věty a odstavce na sebe logicky navazovaly atp.

Úprava a sjednocení formátování

Pomůžeme vám text připravit pro další grafickou úpravu, tak aby bylo zřejmé a jednotně vyznačené, kde jsou nadpisy, zvýrazněná slova atd.

Objednávám korekturu, píšu Těm dvěma.

.doc, .docx, .odt i .pdf

Pracujeme obvykle v textovém editoru Microsoft Word (.doc, .docx) a Libre Office (.odt), umíme to i s Acrobat Readerem a běžně opravujeme texty přímo ve webových editorech (to se hodí třeba při přípravě textů pro web či online kurzy).

A jak nám to jde? To se dočtete na stránce s referencemi od našich klientů.

Jak ušetřit čas a peníze?

Na našem blogu si můžete přečíst, jak správným formátováním textu ušetřit čas nebo jak to vypadá, když si objednáte korekturu:

Jak vypadá dokonalý text?

Naším cílem je text vybroušený k dokonalosti. V takovém textu slova přesně vyjadřují myšlenku autora. Čtenáře nic neruší, neplýtvá pozorností na drobné chyby nebo nesrovnalosti ve významu. V jeho hlavě se samy vytváří obrazy a čtení samotné se stává zážitkem. A vlastně je jedno, jestli čte pohádku nebo odborný text. Lehkost může být v obou dvou.

Rády ji vašim textům pomůžeme najít.

Pošlete nám ukázku svého textu na tydve@tydve.cz.