Naše čeština

Při korekturách se řídíme Pravidly českého pravopisu, to je samozřejmé. Dávají-li ale Pravidla na výběr více možností, jak nějaký jev zapsat, naší snahou je, aby zvolená varianta působila co nejpřirozeněji. V běžných textech, které nemají za cíl působit umělecky, pak volíme například:

  • raději neutrální výrazy (, teď, pomoct) než velmi knižní (již, nyní, pomoci)
  • razíme znaménkovou úspornost (kde nemusí být čárka, tečka nebo dvojtečka, nedáváme ji)
  • číslovky, zejména nízké (do 10 až 20) píšeme raději slovy
  • ve slově vy, váš píšeme v textech oslovujících anonymní publikum malé v
  • spřežky píšeme raději dohromady (zpočátku, zamlada, zaprvé, pokaždé…)
  • ve slovech jako prezident, univerzita, kurz apod. dáváme přednost písmenku z

Pokud s autorem spolupracujeme dlouhodobě, vedeme si databázi slov, která používá konzistentně (třeba kdokoli/cokoli bez v na konci), a používáme je, ať je to s našimi preferencemi jakkoliv.